26. oct., 2018

ETIQUETA I CUINA ÍNDIA

ETIQUETA ALS ÀPATS INDIS

Hi ha diversos costums que es segueixen en els àpats indis. Tradicionalment, els àpats es feien, i sovint depenent del lloc, context, familia, encara es fan, asseguts a terra en coixins o tamborets baixos.
No obstant, aquestes maneres tradicionals, s’han vist alterades per influències de costums d’altres parts del món.

El menjar sovint es consumeix sense coberts, utilitzant els dits de la mà dreta.
El fet de menjar amb les mans és considerat important a l’etiqueta india, car la persona pot saber la temperatura del menjar abans d’assaborir-la, prevenint cremades o sensacions desagradables.
 
La manera tradicional de servir els plats, varia de regió a regió. Una presentación universal és el thali, safata rodona gran amb bols que contenen diferents menjars de cada zona, acompanyats amb amanida de iogur, pans diferents, i arroç.

INDIAN MEAL ETIQUETTE

Several customs are associated with the manner of food consumption in India. Traditionally, meals are eaten while seated either on the floor or on very low stools or cushions.

Food is most often eaten without cutlery, using instead the fingers of the right hand. However, these traditional ways of dining have been altered under the influence of eating styles from other parts of the world.

Eating with the hands is considered important in Indian etiquette because a person knows the exact temperature of food before it enters the mouth, preventing blistering from the consumption of hot food.
Traditional serving styles vary from region to region in India.

A universal presentation is the thali, a large plate with samplings of different regional dishes accompanied by raita, breads such as naan, puri, or roti, and rice. In South India, a cleaned banana leaf is often used as a hygienic and visually interesting alternative to plates.


ETIQUETA EN LAS COMIDAS ÍNDIAS

Hay diversas costumbres establecidas en las comidas índias. Tradicionalmente, las comidas se realizaban, y aún dependiendo del lugar, contexto o familia, se realizan sentados en taburetes bajos, o con almohadas, en el suelo. No obstante las costumbres tradicionales han variado con la influencia de otras partes del mundo.

La comida, a menudo se consume sin cubiertos utilizando la mano derecha. El hecho de comer con las manos se considera importante en la comida índia para saber la temperatura de los ingredientes antes de saborear-los, previniendo quemaduras o sensaciones indeseadas.

La manera tradicional de servir los platos varía de región a región. Una presentación universal es el thali, bandeja redonda grande con bols que contienen diferentes comidas de cada zona, ensalada, panes diversos, y arroz.